وازکتومی

همه مقالات

برگشت وازکتومی

برگشت وازکتومی یک عمل جراحی پیچیده است که ممکن است همیشه موفق نباشد. وازکتومی یا عقیم سازی اقایان به وسیله قطع کردن لوله های حاوی

ادامه مطلب