مولوسکوم تناسلی چیست؛ علائم، درمان و پیشگیری

مولوسکوم تناسلی چیست؛ علائم، درمان و پیشگیری

مولوکوسم تناسلی

مولوسکوم ضایعه پوستی غیر سرطانی و شایعی است که منشا آن عفونت ویروسی لایه های سطحی پوست می باشد. مولوسکوم مسری است و مانند زگیل تناسلی می باشد، با این تفاوت که توسط ویروس متفاوتی ایجاد می شود .

 

مولوسکوم چیست

 

علائم مولوسکوم

در ‌بیماری ‌مولوسکوم ‌ضایعات ‌‌کوچک‌ گردی‌ به ‌‌شکل‌‌ دانه‌های‌ مروارید‌‌ و کمی ‌صورتی رنگ ‌روی ‌پوست‌ ایجاد‌ میشود، که ‌معمولأ ‌۲ تا ‌‌۵ میلیمتر عرض ‌دارند. عموما یک ‌ضایعه‌ ناف‌ مانند روی‌ ضایعات‌ ایجاد‌ میشود ‌. اگر‌ مولوسکوم‌ را‌ فشار ‌دهیم ‌مایع‌ سفید‌ رنگ‌ به ‌شکل‌ پنیر‌ معمولأ‌ بیرون‌ می‌آید. در‌ بیشتر‌ موارد‌ تعداد ‌ضایعات عمومأ‌ کمتر‌ از‌۳۰ عدد‌ است. گاهی ‌اوقات‌ تعداد زیادی ‌ضایعه ‌‌روی ‌پوست‌ بدن فرد ایجاد ‌میشود ‌که ‌معمولأ ‌بصورت ‌خوشه‌ایی ‌تظاهر میکنند.‌‌ هر ‌قسمت ‌از ‌بدن ‌می‌تواند ‌در‌گیر ‌شود، اما‌ معمولأ ‌درگیری‌ دست‌ها ‌و‌‌ پاها ‌نادر ‌است.

 

بیشتر بدانید >>  درمان پلاک پیرونی

 

علت مولوسکوم تناسلی چیست؟

بیمار‌ی ‌مولوسکوم ‌توسط ‌یک ‌ویروس ایجاد ‌میشود‌ که‌ از ‌طریق ‌تماس ‌پوست با ‌پوست‌ منتقل ‌میشود. گاهی ‌اوقات ‌میتواند ‌توسط‌ لمس‌ اشیاء ‌آلود‌ه ‌نیز ‌منتقل ‌شود ‌به طور ‌مثال ‌‌توسط ‌حوله، ملحفه ‌و یا‌ وسایل ‌مشترک‌ می شوند. هنگامی ‌که ‌یک‌ قسمت‌ از ‌پوست ‌‌آلوده ‌میگردد، ‌این ضایعات‌ می توانند به ‌سایرنقاط‌ پوست‌ بدن‌ منتشر‌ شوند‌، هر چند سیستم‌‌ ایمنی بیشتر‌ افراد‌ به‌ ویروس‌ مقاوم‌ است؛ بنا‌بر‌این‌ اغلب ‌افرادی‌ که‌‌ در‌ تماس‌ با این‌ ویروس ‌‌قرار ‌میگیرند، دچار بیماری نمیشوند.‌

یکی‌ از‌ راه‌های‌‌ انتقال‌ آن‌‌ تماس جنسی‌‌ است.‌ بعد‌ از‌ تماس‌‌جنسی‌ ممکن‌ است‌ ضایعات در اطراف ‌‌ناحیه‌ تناسلی‌، قسمت‌ تحتانی شکم، ناحیه‌ واژن‌ و‌ مقعد ‌‌بروز ‌کنند. اگر‌ ضایعات‌ به‌ دنبال‌ رابطه‌ جنسی‌ ایجاد‌‌ شوند‌ لازم‌ است ‌فرد ‌از نظر‌ احتمال‌ انتقال‌ سایر ‌بیماری‌های‌ منتقله ی جنسی‌ نیز ارزیابی‌ شود.

 

مولوکوسم - وبسایت دکتر قاضی

 

چه‌ کسانی‌ مولوسکوم‌ میگیرند؟

این‌ ضایعات‌ در‌ کودکان ‌۱ تا ۴ ساله‌ بیشتر شایع‌ است‌ ،اگر‌ چه ‌بالغین ‌‌نیز مبتلا میشوند‌ . افراد ‌با‌ نقص‌ ‌سیستم‌ ایمنی (شیمی‌درمانی) یا‌ مصرف‌ دارو‌های استروئید ‌بیشتر‌ مبتلا‌ میشوند‌ .

 

مولوسکوم‌ چگونه‌ پیشرفت‌ می کند؟

عمومأ‌ ضایعات ‌کوچک‌ مولوسکوم در ۲ تا ۸ هفته‌‌ بعد‌ از‌ تماس‌ ‌و ‌انتقال ‌ویروس روی‌ پوست‌‌، ظاهر‌‌ میگردند. به‌صورت‌ تیپک‌ ‌هر ضایعه ‌چند‌ هفته یا‌ چند ما‌ه‌ باقی‌ می‌ماند‌، سپس‌‌ ضایعات دلمه مانند ‌روی‌‌ آن ‌شکل‌ گرفته‌ و ‌در‌نهایت‌‌ تمام آنها به کلی نا‌پدید‌ میشوند. با‌ از‌ بین‌ رفتن‌‌ ضایعات ‌قدیمی‌ ممکن‌ است ضایعات‌ جدید ایجاد‌ گردند، لذا‌ احتمال ‌دارد‌ که ‌بیماری‌ برای‌ چندین ‌ما‌ه ‌طول ‌بکشد. بهبودی‌ کامل بیماری‌‌ مولوسکوم عموما ۱۲تا۱۸ ما‌ه‌ طول‌ میکشد‌. هرچند ‌در‌ مواردی‌ بیماری‌ تا‌ بیشتر ‌از ‌‌۵ سال ‌هم‌‌ باقی ‌می‌ماند.

 

آیا‌ بیماری‌ مولوسکوم ‌جدی‌ است؟

ضایعات کوچک ‌معمولا خارش‌‌دار‌، دردناک ‌یا جدی ‌نیستند ‌و بعد‌ از ‌بهبود‌ معمولأ ‌رد‌پایی‌ روی ‌پوست‌ باقی‌‌ نمیگذارند. در بعضی‌ افراد ‌ممکن ‌است تغییر‌‌ رنگ‌‌ خفیف پوست ( پس‌‌ از‌ بهبود‌ ضایعه در‌ آن‌ محل‌) باقی‌ بماند.‌ گاهی‌ ضایعات مولوسکوم‌ ممکن‌ است‌ عفونی‌شده که‌ با‌ آنتی‌بیوتیک‌های‌ مو‌ضعی‌ درمان میگردند ‌. ‌اگر ‌تظاهر بیماری‌ خیلی‌ شدید‌ باشد ‌ و تمام‌ پوست‌ درگیر‌‌ شود‌‌ باید ‌‌به‌ فکر بررسی‌ سیستم ‌ایمنی‌ بود.

 

آیا‌ بیماری‌‌ قابل‌ پیشگیری‌ است؟

شانس‌ انتقال‌ بیماری ‌به‌ افراد ‌معمولا کم‌ بوده بنا‌بر‌این‌ افرادی‌ که‌ مبتلا به بیماری میشوند‌ لازم‌ نیست‌ ‌از‌ بقیه ‌افراد‌ جدا ‌باشند ‌‌. معقول‌ است‌ برای‌ کاهش‌ شانس‌‌ انتقال ‌وسایل‌ شخصی‌ مانند‌ حوله، البسه و ملحفه‌ به صورت‌ مشترک‌ استفاده ‌نشود ‌. سعی‌ شود از تماس‌ مستقیم‌ پوست ‌‌با‌ پوست ‌نا‌حیه ‌در‌گیر پیشگیری ‌شود‌. در‌‌ رابطه‌ جنسی‌ در صورت‌ درگیری پوست‌ نا‌حیه‌ تناسلی، استفاده از‌کاندوم‌ میتواند‌ کمک‌ کننده‌ باشد‌. اگرچه‌ کاندوم‌ محفاظت‌کننده‌ نیست‌ ‌اما‌ استفاده‌ از‌ آن‌ معقول‌ است. ضایعات ‌مولوسکوم ‌نباید ‌خراشید‌ه شوند‌.  این‌ بیماری‌ میتواند ‌به‌ سایر ‌افراد تا زمانی‌ که ضایعات ‌روی‌ پوست‌ وجود‌ دارند‌‌ منتقل‌‌ شوند.

 

درمان‌ مولوسکوم تناسلی

عمومأ بهتر‌ است ‌هیچ‌ درمانی ‌صورت  نگیرد به خصوص‌ در کودکان ‌زیرا : 

  • ضایعات‌ خود‌به‌خود‌ بهبود‌ پیدا‌ میکنند . 
  • خیلی‌ از‌ درمان‌ها درد‌ناک ‌اند ‌ به‌ طور‌ مثال‌‌ کرایو‌تراپی درد ناک است . 
  • بعضی‌ از‌ درمان‌ها‌ ممکن‌ است ‌باعث سوختگی‌ نا‌حیه‌ی درگیر‌ شوند. 
  • شواهدی‌‌ وجود‌ ندارد که‌ هر‌گونه‌ درمان‌ تغییر ‌قابل‌ توجهی در‌ پیش‌ آگهی‌ بیماری‌ ایجاد‌ کند‌.

 

درمان‌ مولوسکوم

درمان‌ در‌ صورت‌ ضرورت:

بنظر نمیرسد‌ که ‌‌هیچگونه ‌از ‌درمان‌ها‌ برتری‌ خاصی داشته‌ باشند‌. در‌صورت‌ نیاز‌‌ پزشک‌ ممکن‌ است‌ از ‌کرایو‌تراپی ‌یا محلول‌‌های‌ موضعی ‌استفاد کند، محلول هایی ‌شامل بنزوئیل پروکساید، هیدروژن پروکساید ، پتاسیم هیدروکساید و محلول‌بتادین. کرم‌های ‌استروئید،‌ ایمیکو‌‌یئمود‌ یا لیزر نیز‌ در صورت ‌نیاز‌ توسط ‌‌متخصصین‌ تجویز ‌میگردد.

 

آیا احتمال عود مجدد بیماری مولوسکوم وجود دارد ؟ 

  • بله، همواره احتمال عود مجدد شخص به مولوسکوم مسری وجود دارد

دکتر مهدی قاضی

جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی در مشهد
آدرس مطب: مشهد، آزادشهر، چهارراه میلاد به سمت میدان استقلال، جنب بانک رفاه
شماره تماس: ۰۹۳۹۷۸۰۵۹۰۲ | شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 14 و 17 الی 21

جهت نوبت دهی آنلاین از طریق راه های زیر اقدام فرمایید
پست های مرتبط
عفونت های قارچی
بیمارهای جنسی

عفونت های قارچی

عفونت های قارچی از شایع ترین مشکلات آزاردهنده ی پزشکی هستند.  خوشبختانه، بیشتر آنها را

اختلال نعوظ
آلت تناسلی

اختلال نعوظ چیست؟

اختلال نعوظ یکی از مشکلات جنسی رایج است به خصوص در سنین بین 40 تا

5 1 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
(اختیاری - نمایش داده نمی شود)
(اختیاری - نمایش داده نمی شود)
0 پرسش و پاسخ
بازخورد داخلی
دیدن همه دیدگاه ها
0
فکر شما را دوست دارم ، لطفا نظر دهیدx
اینستاگرام تلگرام تماس در ساعات کاری